Google
 

fredag, november 16, 2007

Dine rettigheter i politiavhør

Mange blir nervøse når de blir kalt inn til politiavhør. Enten som vitne eller som mistenkt. Det er viktig å vite at som mistenkt så har du samme rett som en sikted eller tiltalt til å la deg bistå av advokat.

Er saken alvorlig (høy strafferamme) bør du ikke forklare deg til politiet uten først å ta en samtale med en advokat. En advokat vil ikke bare kunne forespeile konsekvensene av de valgene du tar i en forklaring, men vil også kunne være til hjelp hvis du er usikker på om du i det hele tatt skal forklare deg, eller hvis du mener du bør tilstå fullt ut.

Desverre hender det i mindre alvorlige saker at mistenkte føler seg presset til å tilstå for å komme seg ut av politistasjonen og hjem til trygge omgivelser. Desverre er ikke alle politimenn trent i å forstå de juridiske nyanser i en tilståelse og man kan få en situasjon hvo mistenkte ikke burde ha tilstått, f.eks. fordi et av de grunnleggende straffbarhetsvilkårene ikke er tilstede.

En advokat kan også hjelpe å sørge for at en tilståelse fremstår som uforbeholden. Ofte forstår ikke en sikted hva en uforbeholden tilståelse er, evt forskjellen på å tilstå at man har gjort den handling som etterforskes og å tilstå at man er straffeskyldig.

Desverre får en sjeldent advokat på statens regning så tidlig i en etterforskning. Har saken høy strafferamme og advokaten kan bidra til en tilståelse, vil de fleste domstoler godta en tidlig oppnevning. Saker av mindre omfang må mistenkte enten betale selv, eller advokaten kan være villig til å stille opp gratis med tankte på videre engasjement.

Ingen kommentarer: